امروز : پنج‌شنبه, 9 آذر , 1402 | خوش آمدید
پروژه های در حال احداث 24 مهر, 1402

پروژه تکمیل ساختمان اداره مالیاتی شهرستان بندرامام خمینی

کارفرما: اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

مدیریت شرکت پایدارخشت البرز

مهندس رمضان بویر رئیس هیئت مدیره شرکت پایدارخشت البرز

پروژه های تمام شده 5 شهریور, 1398

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین