امروز : جمعه, 24 فروردین , 1403 | خوش آمدید

پروژه های تمام شده 30 آبان, 1395

پروژه تعاونی مسکن صبح فروزان بندر ماهشهر

این قرارداد 96 واحدی واقع در فاز 7 بندر ماهشهر فی مابین تعاونی مسکن صبح فروزان اتحادیه نانوایی ها و این شرکت..

پروژه های تمام شده 30 آبان, 1395

پروژه تعاونی مسکن تصفیه خانه شماره ۲مرغزار

این قرارداد ۴۸ واحدی واقع در فاز ۷ بندر ماهشهر مابین تعاونی مسکن ..

پروژه های تمام شده 1 آذر, 1395

پروژه 78 واحدی کارگران شاخص بندرامام

این قرارداد در تاریخ 1394/09/23 فی مابین شرکت پایدار خشت البرز و شرکت تعاونی مسکن کارگران ...

پروژه های تمام شده 1 آذر, 1395

پروژه 64 واحدی مهر 29

این پروژه واقع در فاز 7 بندر ماهشهر مابین تعاونی مسکن مهر29 و این شرکت میباشد ...

پروژه های تمام شده 5 شهریور, 1398

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

مدیریت شرکت پایدارخشت البرز

مهندس رمضان بویر رئیس هیئت مدیره شرکت پایدارخشت البرز

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین