امروز : دوشنبه, 10 مهر , 1402 | خوش آمدید

پروژه های تمام شده 30 آبان, 1395

پروژه تعاونی مسکن صبح فروزان بندر ماهشهر

این قرارداد 96 واحدی واقع در فاز 7 بندر ماهشهر فی مابین تعاونی مسکن صبح فروزان اتحادیه نانوایی ها و این شرکت..

پروژه های تمام شده 30 آبان, 1395

پروژه تعاونی مسکن تصفیه خانه شماره ۲مرغزار

این قرارداد ۴۸ واحدی واقع در فاز ۷ بندر ماهشهر مابین تعاونی مسکن ..

پروژه های تمام شده 1 آذر, 1395

پروژه 64 واحدی مهر 29

این پروژه واقع در فاز 7 بندر ماهشهر مابین تعاونی مسکن مهر29 و این شرکت میباشد ...

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

مدیریت شرکت پایدارخشت البرز

مهندس رمضان بویر مدیرعامل شرکت پایدارخشت البرز

پروژه های تمام شده 5 مهر, 1398

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین