امروز : سه‌شنبه, 29 خرداد , 1403 | خوش آمدید

درباره ما

3 آذر, 1395

این شرکت دارای رتبه 5 تأسیسات وارده رتبه 4 ساختمان و در حال گرفتن رتبه 3 ساختمان می باشد.

سوابق اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد:

1- قرارداد فی مابین پرونده 96 واحدی تعاونی صبح فروزان اتحادیه نانوایی ها و این شرکت

تاریخ شروع: 89/4/15                تاریخ خاتمه: 92/07/13

2- قرارداد فی مابین پروژه 48 واحدی تعاونی شماره (2) مرغزار کارکنان آب شرق جنوب و این شرکت

تاریخ شروع: 89/5/01         تاریخ خاتمه: 91/02/02

3- قرارداد فی مابین تعاونی 64 واحدی شهر آزاد و این شرکت

تاریخ شروع: 90/6/01  24 واحد تحویل داده شده. 40 واحد در حال اجرا

4- قرارداد فی مابین پروژه 36 واحدی تعاونی کارکنان بانک ملی ماهشهر و این شرکت

تاریخ شروع: 91/06/01          تاریخ خاتمه: 92/9/01

5- قرارداد فی مابین پروژه 21 واحدی تعاونی کارکنان امور اقتصادی دارایی ماهشهر و این شرکت

تاریخ شروع: 93/11/01               تاریخ خاتمه: در حال اجرا

و آپارتمان شخصی