امروز : جمعه, 24 فروردین , 1403 | خوش آمدید
پروژه های تمام شده

پروژه تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی بندرامام

22 مهر, 1399


این قرارداد فی مابین تعاونی مسکن کارکنان شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به شماره ثبت 4443 بعنوان کارفرمابه نمایندگی آقایان عبداله طیبی و پرویز قنواتی و شرکت پایدار خشت البرز به شماره ثبت 362750به نمایندگی آقای رمضان بویر بعنوان پیمانکار میباشد.

موضوع پیمان:

اجرای عملیات ساختمانی از مرحله اسکلت تا مرحله کلید تحویل به تعداد 9 بلوک 3 واحدی به ظرفیت 27 واحد مسکونی.


گالری تصاویر