امروز : دوشنبه, 17 بهمن , 1401 | خوش آمدید

پروژه های در حال احداث 30 آبان, 1395

شرکت پایدار خشت البرز

شرکت پایدار خشت البرز

پروژه های در حال احداث 1 آذر, 1395

پروژه 78 واحدی کارگران شاخص بندرامام

این قرارداد در تاریخ 1394/09/23 فی مابین شرکت پایدار خشت البرز و شرکت تعاونی مسکن کارگران ...

پروژه های در حال احداث 5 شهریور, 1398

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین

جلسۀ کارشناسی پروژۀ خدمات رفاهی اربعین

پروژه های در حال احداث 5 مهر, 1398

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین

نظارت بر اجرای پروژه ی خدمات رفاهی اربعین